www.akhalcikhe.vet.ge
ახალციხის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა


საქართველოს  ბიზნესის განვითარების ცენტრი(სბგც)  კავკასია ახალციცხის ოფისი

შპს ,,Georgian Business Zone”

შპს ,,ირქა“

სსიპ დაბა ასპინძის საჯარო სკოლა

ახალციხის #3 საჯარო სკოლა

ახალციხის #6 საჯარო სკოლა

ახალციხის #5 საჯარო სკოლა

ახალციხის #2 საჯარო სკოლა

ახალციხის #7 საბაზო  საჯარო 

სკოლა

შპს ,,ველაჯიო“,   სასტუმრო ,,ლომსია"

შპს ,,იმპერია“

შპს ,,უნიმედი სამცხე“ ახალციხის სამედიცინო ცენტრი

ახალციხის სას. სამეურნეო მომსახურეობის ცენტრი

შპს ,,აგროტექსერვისი"

შპს ,,მესხეთი პროდაქტი"

შპს ,,სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური"

აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია

ბორჯომის  #3 საჯარო სკოლა

ახალციხის #1 საჯარო სკოლა

შპს ,,გონიო“

რესტორანი ,,საღიღინო"

შპს ,,ავანგარდი ოცდაერთი"

შპს ,,ავტო 2009"

სასადილო ,,ბისტრო"

შპს ,,დელტა მოტორსი"

შპს ,,ლაზარე"

ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია

შპს ,,მექნიზატორი" ახლციხის სერვის ცენტრი

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ,,ელკანა“

შპს ,,მშენებელი-2004"

შპს ,,დუბლი 2012"

შპს ,, ფარმაცენტი"

შპს ,,ჩირაღდანი36/6" 

სავაჭრო ცენტრი ალფა მარკეტ